Psychoterapia


V procese psychoterapie odokrývame nevedomé vnútorné konflikty, ktoré spôsobujú doteraz nepochopiteľné problémy (od vzťahových nedorozumení až po ťažké psychosomatické prejavy), budujeme nový spôsob zvládania náročných alebo konfliktných situácií. Psychoterapeut Vás sprevádza Vašim životom a spolu s Vami lieči intrapsychické napätia a bloky.

Psychoterapia prebieha formou individuálnej alebo skupinovej terapie.

Psychodynamická psychoterapia je zameraná na:

  • lepšie porozumenie sebe samému
  • odkrývanie nevedomých konfliktov, s ktorými sa človek následne učí efektívnejšie vysporiadať
  • pomoc nahliadnuť do procesu, ako skúsenosti z detstva spôsobujú,
    že sa teraz cítite úzkostne,neúplne, s nízkou sebaúctou, atď., a ako ďalej zhoršujú fungovanie v dospelosti

Táto forma psychoterapie vychádza z predpokladu, že naša duševná pohoda je ovplyvňovaná nevedomými konfliktami, významnými zážitkami z detstva
a bolestnými pocitmi, ktoré sú v pozadí rôznych nevedomých obranných mechanizmov.

Terapia hrou

Terapia hrou je pre deti to isté ako psychoterapia pre dospelých. U detí do približne 11 rokov je totiž hra ich prirodzeným komunikačným prostriedkom, pomocou ktorej vyjadrujú v symbolickej podobe svoje myšlienky, pocity,  túžby a obavy. Hračky a hra sú ich slovom aj rečou.

Terapia hrou napomáha deťom k ich optimálnemu psychickému vývinu tým, že ich učí spoznávať a akceptovať seba. Zvyšuje sebahodnotenie, sebavedomie a sebakontrolu dieťaťa.  Deti sa učia hľadať efektívne spôsoby riešenia problémov, byť aktívnejšie, samostatnejšie, zodpovednejšie, menej ovládané náladami… Následne dokážu využívať takto získané skúsenosti
a automaticky ich zaradiť do svojho reálneho života.

Cez terapiu hrou sa môžeme dostať bližšie do sveta dieťaťa a pochopiť tak príčiny jeho zmeneného správania (strach, úzkosť, agresívne prejavy v škole, v rodine, medzi rovesníkmi alebo súrodencami ). Pomáha dieťaťu zvládať náročné zmeny v jeho sociálnom prostredí (narodenie súrodenca, rozvod rodičov, smrť blízkej osoby, prípadne ak bolo svedkom násilia al. dokonca jeho obeťou…). Napomáha k psychickej vyrovnanosti dieťaťa pri vážnych telesných ochoreniach. Zároveň môže pôsobiť preventívne a pomáhať  deťom v osobnostnom a emocionálnom rozvoji.